Archive Prof. Eng. J.J. Peters

About the archive

In 2012 we lost Jean Jacques Peters, former engineer of Flanders Hydraulics Research (1964 till 1979) and international expert in sediment transport, river hydraulics and morphology. As a tribute to him we have created potamology, a virtual memorial archive whose aim is to preserve and disseminate his way of thinking and his morphological approach to river problems all over the world.
This archive provides four modules, each with its specific information set relevant to Peters’ work. Where available and if not confidential, there will also be access to the full text. In dialogue with Peters’ family we continue to make his life’s work accessible.


Print this page

Studiedag Lange Termijn Visie: Onderzoek & Monitoring Schelde-estuarium

[ report an error in this record ]

  Eventtype: Conference/Workshop
  Date: 2008-12-11
  Location: Antwerpen, Belgium
 Participant | Publications 

Institute  Top | Publications 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, organiser

Publications (22)  Top | Participant 
 • Aerts, F. (2008). Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring: organisatie en structuur: vroeger en nu. [PPT Presentatie]. Afdeling Maritieme Toegang: [s.l.].
 • Asselman, N.E.M. et al. (2008). Veiligheid: vergelijking van Nederlandse en Vlaamse randvoorwaarden. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 25 slides pp.
 • Desmit, X. et al. (2008). Effects of silt availability on ecology in the Westerschelde. Deltares: [s.l.]. 1 pp.
 • Goetinck, R. (2008). Inleiding studiedag LTV O&M 11 dec 2008. [PPT Presentatie]. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.].
 • Jeuken, C. et al. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (1) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp.
 • Jeuken, C. et al. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (2) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp.
 • Meire, P. (2009). Conclusie voor onderzoekers en beleid. Presentation. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 47 slides pp.
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2008). Plaatrandstortingen, een eerste stap binnen het morfologisch beheer voor de Westerschelde [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp.
 • Stevens, M. et al. (2008). Herstel van diadrome vispopulaties in het stroomgebied van de Schelde. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 1 pp.
 • Van Braeckel, A. et al. (2009). Schorecotopen van de Schelde: Aanzet tot ontwikkeling van één schorecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 1 poster pp.
 • Van den Bergh, E.; van Duren, L.A. (2008). Natuurlijkheid [PPT Presentatie]. [S.n.]: [s.l.].
 • van der Togt, H. (2008). Monitoring. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 21 slides pp.
 • van Duren, L.A. (2008). Stroomsnelheidsmetingen in ondiepe gebieden [POSTER]. Deltares: [s.l.].
 • van Kessel, T. et al. (2008). Ontwikkeling en toepassing slibmodel [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/NIOO/Vrije Universiteit Amsterdam/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp.
 • Van Ryckegem, G. et al. (2009). Potentie van ruimtelijke watervogelmodellen als beleidsondersteunend instrument. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 1 poster pp.
 • Vanhoorne, A.; Deneudt, K. (2008). Scheldemonitor [Poster]. VLIZ: Oostende.
 • Vanlede, J.; van Kessel, T. (2008). Ontwikkeling en toepassing slibmodel [PPT Presentatie]. Deltares/Maritieme Toegang/NIOO/Vrije Universiteit Amsterdam/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 31 slides pp.
 • Vatvani, D.; Asselman, N. Lessons learned by Katrina disaster for the Westerscheldt estuary-part 1 [POSTER]. Deltares: [s.l.].
 • Vatvani, D.; Asselman, N. Lessons learned by Katrina disaster for the Westerscheldt estuary-part 2 [POSTER]. Deltares: [s.l.].
 • Verhoeven, G. et al. (2008). Effect softwarekeuze en schematisatiewijzen. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp.
 • Verhoeven, G. et al. (2008). Overzicht beschikbaar modelinstrumentarium. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp.
 • Ysebaert, T. et al. (2008). Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER]. Maritieme Toegang/NIOO/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Wageningen UR/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Participant | Publications 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.

This is an official website of the Flemish government