Archive Prof. Eng. J.J. Peters

About the archive

In 2012 we lost Jean Jacques Peters, former engineer of Flanders Hydraulics Research (1964 till 1979) and international expert in sediment transport, river hydraulics and morphology. As a tribute to him we have created potamology, a virtual memorial archive whose aim is to preserve and disseminate his way of thinking and his morphological approach to river problems all over the world.
This archive provides four modules, each with its specific information set relevant to Peters’ work. Where available and if not confidential, there will also be access to the full text. In dialogue with Peters’ family we continue to make his life’s work accessible.


Print this page

Congres Watersysteemkennis 2006/2007

[ report an error in this record ]

  Eventtype: Conference/Workshop
  Period: 2007-12-06 - 2007-12-07
  Location: Campus Drie Eiken, Universiteit Antwerpen, Belgium
  Contact:
 Participants | Publications | URL 

Institutes (5)  Top | Publications | URL 
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), organiser
 • Universiteit Gent (UGent), partner
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB), partner
 • KU Leuven (KULeuven), more, partner
 • Universiteit Antwerpen (UA), partner

Publications (8)  Top | Participants | URL 
 • (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25. vzw Water: Boechout. 64 pp.
 • (2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!? Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33. vzw Water: Boechout. 67 pp.
 • (2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32. vzw Water: Boechout. 70 pp.
 • Baetens, J. et al. (2007). (Kennis)systemen bij waterschaarste [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp.
 • De Schutter, J. et al. (2007). Pilootproject Lippenbroek opstellen water- en sedimentbalans [POSTER]. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp.
 • Govers, G.; De Cooman, W. (Ed.) (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2). vzw Water: Boechout. 61-99 pp.
 • Holvoet, K. et al. (2007). OpenMI helpt waterbeheerders in de toekomst bij integraal waterbeheer [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp.
 • Peters, J.J. (2006). Sediment en morfologisch beheer van estuaria [PRESENTATIE]. VUB: Brussel. 24 slides pp., more

URL  Top | Participants | Publications 

Description:
  Het congres streeft ernaar

  • de beleidsondersteunende kennis te vergroten
  • de communicatie tussen de onderzoekswereld en het beleid en het beheer te bevorderen en de onderzoeksresultaten beter te vertalen naar voor het beleid en het beheer bruikbare kennis
  • na te gaan welke vragen er vanuit het beleid bestaan die niet of onvoldoende opgepakt zijn in het onderzoek
  • kennislacunes te bepalen en na te gaan wat de mogelijkheden zijn om die om te zetten in meer gecoördineerde onderzoeksprogramma’s. De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) vormt hierbij een belangrijke leidraad zowel om aan haar doelstellingen tegemoet te komen, als in functie van de voorziene toetsing en eventuele bijstelling van de maatregelenprogramma’s in 2015.
  • de (multidisciplinaire) samenwerking binnen de wetenschappelijke wereld met betrekking tot het onderzoek van watersystemen te bevorderen.
  • de uitstraling van het Vlaams onderzoek te verhogen

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Participants | Publications | URL 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.

This is an official website of the Flemish government