Archive Prof. Eng. J.J. Peters

About the archive

In 2012 we lost Jean Jacques Peters, former engineer of Flanders Hydraulics Research (1964 till 1979) and international expert in sediment transport, river hydraulics and morphology. As a tribute to him we have created potamology, a virtual memorial archive whose aim is to preserve and disseminate his way of thinking and his morphological approach to river problems all over the world.
This archive provides four modules, each with its specific information set relevant to Peters’ work. Where available and if not confidential, there will also be access to the full text. In dialogue with Peters’ family we continue to make his life’s work accessible.


[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986
(1988). L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. Academie Royale des Sciences d'Outre-Mer = Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen: Brussel. 175 pp.

Available in
Document type: Conference

Keywords
  Access
  Earth sciences > Geology
  Engineering > Hydraulic engineering
  Engineering > River engineering
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  Topographic features > Channels > Navigational channels
  Democratic Republic of the Congo, Congo R. [Marine Regions]

Event Top 
 • Symposium 'De maritieme toegang tot Zaïre' = L'accès maritime au Zaïre, more

Content
 • Peters, J.J. (1988). Etudes récentes de la navigabilité, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 89-110, more

Abstract
  De Klasse voor Technische Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen heeft het Symposium van 1986 gewijd aan het thema “Maritieme toegang tot Zaïre”.
  De monding van de Zaïrestroom, te weten de Beneden-Zaïre, is een belangrijke schakel in de Zaïrese buitenlandse handel. De Zaïre-stroom, enige uitweg naar de zee, laat namelijk toe de transit door de buurlanden te vermijden. Nochtans is het maritieme gedeelte van de stroom in zijn natuurlijke staat niet volledig bevaarbaar. In de 33 km lange “divagante” (beddingveranderende) strook meanderen de geulen: ze splitsen zich op en komen weer samen, verzanden hier en daar, verdiepen elders, vormen eilanden en zandbanken. Deze natuurlijke staat van de stroom maakt verschillende studies en werken noodzakelijk, teneinde zijn bevaarbaarheid te verbeteren.
  Na een historisch overzicht worden de verschillende aspekten van de problemen in verband met de scheepvaart op de stroom behandeld. Er wordt gesproken over het geologische en het juridische aspekt, over de moeilijkheden die zowel de konstrukteurs van schepen als de gebruikers ervan ondervinden, en tenslotte over de technieken van de rivierhydraulica die ontwikkeld worden om aan de problemen tegemoet te komen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.

This is an official website of the Flemish government