Archive Prof. Eng. J.J. Peters

About the archive

In 2012 we lost Jean Jacques Peters, former engineer of Flanders Hydraulics Research (1964 till 1979) and international expert in sediment transport, river hydraulics and morphology. As a tribute to him we have created potamology, a virtual memorial archive whose aim is to preserve and disseminate his way of thinking and his morphological approach to river problems all over the world.
This archive provides four modules, each with its specific information set relevant to Peters’ work. Where available and if not confidential, there will also be access to the full text. In dialogue with Peters’ family we continue to make his life’s work accessible.


[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 1. Historische morfologische analyse en interpretatie terreinmetingen
Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 1. Historische morfologische analyse en interpretatie terreinmetingen. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 35 + 164 p. apendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Analysis
  Dumping
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Stroomsnelheden -en patronen
  In situ metingen
  Measurement
  Transport > Sediment transport
  Velocity > Current velocity
  Wastes > Dredge spoil
  ANE, Netherlands, Westerschelde, Hooge Platen [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Westerschelde, Rug van Baarland [Marine Regions]
  Marine; Brackish water

Project Top | Authors 
 • Site-specific research to determine the disposal strategy, more

Authors  Top 
 • Plancke, Y.
 • Ides, S.
 • Peters, J.J., more

Abstract
  Deze studie gaat in op de vraag de opdrachtgever een beter inzicht te geven in de hydrodynamischeen morfologische condities rond de, in het milieueffectrapport van het project verruiming vaargeulvoorgestelde, nieuwe stortlocaties voor de aanlegbaggerspecie langs plaatranden. Het betreft delocaties Rug van Baarland (2,55 Mm3) en Hooge Platen Noord (1,70 Mm3) en Hooge Platen West (1,45 Mm3). Aan de hand van een historische morfologische analyse, terreinmetingen en numerieke modellering wordt een antwoord gegeven op de vooropgestelde doelstellingen. Voor de Plaat van Walsoorden (2,00 Mm3) vonden reeds proefstortingen met bijbehorende opvolging plaats. Voor deze locatie wordt op basis van de beschikbare resultaten een stortadvies gegeven.

  Dit eerste deelrapport omvat de historische morfologische analyse en de beschrijving, analyse eninterpretatie van de uitgevoerde terreinmetingen (snelheidsmetingen en sedimenttransport metingen).Er wordt tevens een voorlopig advies gegeven voor de toe te passen stortstrategie op de diversetoekomstige stortlocaties langs plaatranden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.

This is an official website of the Flemish government