Archive Prof. Eng. J.J. Peters

About the archive

In 2012 we lost Jean Jacques Peters, former engineer of Flanders Hydraulics Research (1964 till 1979) and international expert in sediment transport, river hydraulics and morphology. As a tribute to him we have created potamology, a virtual memorial archive whose aim is to preserve and disseminate his way of thinking and his morphological approach to river problems all over the world.
This archive provides four modules, each with its specific information set relevant to Peters’ work. Where available and if not confidential, there will also be access to the full text. In dialogue with Peters’ family we continue to make his life’s work accessible.


[ report an error in this record ] Print this page

Optimalisatie van de baggerwerken in de maritieme toegang van de Westerschelde en de Beneden Zeeschelde

Dutch title: Optimalisatie van de baggerwerken in de maritieme toegang van de Westerschelde en de Beneden Zeeschelde
Period: September 2004 till August 2006
Status: Completed

Thesaurus term: Dredging
 Institute 

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, proposer

Abstract
De opdracht heeft tot doel het leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand bij het onderzoek naar optimalisatie van de baggerwerken in de Westerschelde en de Beneden Zeeschelde.

Het Waterbouwkundig Laboratorium heeft de voorgaande jaren een numerieke modellentrein in 2D voor het simuleren van waterstanden en stromingen tot stand gebracht gaande van de Atlantische Oceaan tot het volledige tij-gebonden deel van de Schelde reikend tot Gent en Lier.

Deze modellentrein is een belangrijke ondersteuning bij het onderzoek dat zou moeten gebeuren voor de optimalisatie van de baggerwerken. Zo is er gepland om een aanzienlijke storting van zand uit voeren in de Westerschelde waarvan de monitoring moet toelaten om de haalbaarheid van een alternatieve stortstrategie in te schatten. Het numeriek modelleren van de sedimenttransport processen die daarbij opgemeten worden zal een belangrijk hulpmiddel zijn. Verder zijn er ook experimenten op fysisch model gebeurd die het effect van een current deflecting wall op de wateruitwisseling tussen het Deurganckdok en de Beneden Zeeschelde diende in te schatten. Om uiteindelijk dit effect te kunnen vertalen naar verminderde hoeveelheden slibsedimentatie in het Deurganckdok zal er numerieke modellering van slibtransport processen dienen te gebeuren om finaal de bouw van dergelijke current deflecting wall te kunnen verantwoorden.

Een niet minder belangrijke ondersteuning bij het onderzoek naar optimalisatie van de baggerwerken is de analyse van de schat aan studies en meetgegevens die bij Afdeling Maritieme Toegang aanwezig is. Zo zijn er studies over de samenstelling van de bodem, meetgegevens van slibconcentraties, de uiterst gedetailleerde opslag van de bagger- en stortactiviteiten in het BIS-systeem en de massale hoeveelheid peilgegevens. Het opsporen van trends in deze meetgegevens is van onschatbare waarde om de invloed van menselijke activiteiten op de sedimentdynamiek in de Schelde te bestuderen en zo ook te weten te komen hoe die invloeden kunnen worden geminimaliseerd.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.

This is an official website of the Flemish government